Code Oranje in provincie Noord-Holland en De Groenen in Waterschap AGV: Piratenpartij gaat lokale samenwerkingen aan

De Noord-Hollandse Piratenpartij doet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen Noord-Holland binnen Code Oranje. In Waterschap Amstel Gooi en Vecht werken we opnieuw samen via de kieslijst van De Groenen

Onder het motto: ‘niet over ons, maar door ons’, raden we iedereen aan om bij de verkiezingen voor Provinciale Staten te stemmen op je favoriete ‘piraat’ op de lijst van Code Oranje en in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op de lijst van aan De Groenen.

De reden voor deze samenwerking is dat de Piratenpartij, De Groenen en Code Oranje alle drie pleiten voor vergaande democratische vernieuwing, initiatief én agendering van onderop, en burgerzeggenschap. Ook pleiten zij alle drie voor een energietransitie ‘van onderop’; zoveel mogelijk gericht op burgerinitiatieven, coöperaties en projecten waarin bewoners vanaf begin af aan een beslissende rol krijgen in de besluitvorming. Deze thema’s zijn de kernpunten van de Piratenpartij en De Groenen en waren eerder ook redenen voor de eerdere samenwerking tussen de Piratenpartij en De Groenen in Waterschap Amstel Gooi en Vecht.
Momenteel zijn De Groenen in samenwerking met de Piratenpartij vertegenwoordigd in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) door ingezetene Ronald Schonberger en duo-ingezetene Matthijs Pontier.

Als gevolg van deze samenwerking staan de volgende leden van de Piratenpartij op de lijst ‘Code Oranje’ in de provincie Noord-Holland:
# 4 Matthijs Pontier 
#18 Joran de Jong 
#20 Vincent van der Velde 
#24 Tjerk Feitsma 
#28 Lot Oostveen 

En deze piraat-kandidaten staan op de lijst ‘De Groenen’ in Waterschap Amstel Gooi en Vecht:
# 2 Matthijs Pontier 
# 4 Lot Oostveen 
# 6 Tjerk Feitsma 
# 7 Leontien Werner-Wafelman 
# 8 Joran Tibor de Jong 

Matthijs Pontier: “Code Oranje werkt op dezelfde manier aan een agenda van onderop als de Piratenpartij. Vorige verkiezingen haalden zowel de Piratenpartij als de samenwerkende lokale partijen van Hart voor Noord-Holland ieder al bijna op eigen kracht een zetel in Noord-Holland. De gezamenlijke lijst onder de naam De Groenen in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht haalde het dubbele aantal stemmen. Nu blijkt dat al deze partijen en bewegingen in Noord-Holland hetzelfde willen, ligt het voor de hand de krachten te bundelen. Wij zetten daarom onze kennis over het belang van technologie voor de democratie graag in voor deze brede beweging”

Ronald Schonberger:
“Wij hebben de afgelopen jaren zeer prettig samengewerkt met de Piratenpartij. Wij zetten ons de komende jaren graag opnieuw samen in voor een groen beleid in voor veilige dijken, schoon water en biodiversiteit. Het is mooi dat nu ook kandidaten van Code Oranje meedoen, zodat we samen op weg kunnen naar een nieuwe democratie.”

Matthijs Pontier:
“Op ons initiatief heeft waterschap AGV zich als eerste uitgesproken tegen TTIP, waarmee waterzuivering en drinkwatervoorziening onomkeerbaar geprivatiseerd zouden kunnen worden.
Wij hebben verschillende onderwerpen op de agenda kunnen zetten, waar in het Waterschapsbestuur nog te weinig aandacht voor was. Zoals de digitale beveiliging van op afstand bedienbare bruggen en sluizen, en van de website van het waterschap. Ook vroegen wij aandacht voor het gebruik van open data en open source software, toepassing van de Wet Openbaar Bestuur en de behandeling van klokkenluiders.
Met de bewonerschallenge voor het Amstelkwartier hebben we een mooi eerste experiment gedaan om bewoners meer te betrekken bij het Waterschap. Met de kandidaten van Code Oranje willen we het faciliteren van bewonersinitiatieven en het vernieuwen van de democratie een stevige impuls geven.
Doordat kwijtschelding van waterbelasting nu ook mogelijk is voor ZZP’ers, is het belastingstelsel een stukje eerlijker geworden. De komende jaren dreigen bewoners, boeren en natuurterreinen allemaal meer te moeten gaan betalen om een lastenverlichting voor bedrijven mogelijk maken. Wanneer ik in het waterschap wordt gekozen, wil ik me als eerste inzetten voor een eerlijker belastingstelsel, waarin vooral bewoners meer worden ontzien.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Banner-alledrie-1024x217.png

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.