Wie zijn wij?

De Piratenpartij Nederland is onderdeel van een internationale beweging van politieke activisten die strijdt voor een update van de democratie, een transparante overheid, het beschermen van burgerrechten, het vrij delen van kennis en cultuur en een hervorming van het auteurs- en octrooirecht. Wereldwijd zijn er in meer dan 64 landen Piratenpartijen actief.

Meer informatie over de Piratenpartij Nederland is te vinden op de website.